Ош мамлекеттик педагогикалык университети
» » » Информатика жана математика
29 январь 2019
1 982

Информатика жана математика

 1. Кафедранын максаты: Сапаттуу билим, татыктуу тарбия берүү менен мыкты кесип ээлерин тарбиялоо.

 

 1. Кафедранын девизи: Сапаттуу билим – ийгиликке карай жол!

 

 1. Кафедранын тарыхы жана штаттык көрсөткүч.

 

2002 - жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн № 314-чечими менен Ош жогорку колледжи Ош гуманитардык - педагогикалык институту статусун алып жана педагогикалык колледж анын структуралык бөлүмү болуп түзүлгөн.

2002 - жылы педагогикалык колледжде “ Математика, физика жана информатика” секциясы уюштурулуп, секцияны Абдывасиева З. жетектеген.

2003 – 2004-жылдары секцияны Тургунбаева М. жетектеген.

2004-жылы 30-августта педагогикалык багыттагы адистиктен башка да адистиктер кабыл алынгандыктан, ректордун №110 буйругу менен педагогикалык колледж  колледж болуп өзгөртүлдү.

2004-2006- окуу жылдары секцияны Мамарасулова А. жетектеген.

2006-жылдын сентябрь айынан баштап “Табият таануу”,  “ Математика, физика жана информатика” секциялары биригип, “Табигый илимдер” секциясы деп аталып, секция жетекчилигине К.У.Нурмаматова дайындалган.

2015- жылдын 1-сентябрынан ректордун буйругунун  негизинде  “Табигый илимдер” секциясы, “Табигый илимдер” кафедрасы деп аталды.

2016-жылдын 15- сентябрынан ректордун № 07-01.06 §3 буйругунун негизинде “Табигый илимдер” кафедрасынан , “Компьютердик системалар жана комплекстер” адистигине тиешелүү предметтер, математика, информатика, физика предметтери бөлүнүп алынып, “Информатика жана математика” кафедрасы түзүлүп, кафедра башчысы болуп Н.А. Сооронбаева дайындалды. Кафедрада 24 окутуучу эмгектенет. Анын ичинен: 12 математик, 2 физик, 9 информатик жана 1 лаборант.

 Педагогика илимдеринин кандидаты,  доцент – Байышова Г. Ж. жана физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент – Зулпукаров Ж.А. 2  “Эл агартуунун мыктысы “ - Миңбаева А. жана Мамарасулова А. 9 магистр - Сооронбаева Н., Алиева Ж., Исакова В., Жусупбек кызы Ж., Бөрүбаева К., Малабеков М.,  Калыева Н.,  Жумашева Л., Аркалыкова Э. эмгектенишүүдө.

 

 1. Кафедранын милдети жана кызматы:

 

 • Кафедранын материалдык-техникалык базасын көтөрүү;
 • “Компьютердик системалар жана комплекстер» адистиги үчүн компьютердик класстарды көбөйтүү жана атайын мастерскаяларды ачуу;
 • Окуу предметтери боюнча лабораторияларды түзүү жана камсыздоо;
 • Окуу-усулдук иштелмелерди, публикацияларды иштеп чыгууга кафедранын мүчөлөрүн активдүү багыттоо;
 • Окутуунун жаңы усулун жайылтууну компьютердик техниканы колдонуу менен байланыштырууга жетишүү;
 • Билим сапатын көтөрүү боюнча студенттер арасында олимпиадаларды өткөрүү, кружокторду иштетүү, чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн көтөрүү;
 • Окуу-усулдук иштелмелерди жана илимий макалаларды жазуу.
 • Республиканын чегиндеги жана башка мамлекеттеги жогорку окуу жайлар менен байланышып профессордук-окутуучулук жамааттын тажрыйбасын арттыруу;
 • Шаардагы мектептер жана өндүрүштөр менен байланышты бекемдөө аркылуу тажрыйбалык навыктарын көтөрүү;
 • Студенттерди илимий-изилдөө иштерге тартуу.

 

 1. Күндүзгү бөлүмдөгү адистик

 

Адистик.

Берилүүчү квалифкация

1

230108 Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча)

Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча) адистиги боюнча техник

 

 

 1. Адистиктер үчүн өтүлүүчү предметтер.

 

230108 Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча) адистиги.

 

 1. Кыргыз (орус) тили
 2. Кыргыз (орус) адабияты
 3. Орус (кыргыз) тили
 4. Дүйнөлүк адабият
 5. Чет тили
 6. Кыргызстандын тарыхы
 7. Дүйнөлүк тарых
 8. Адам жана коом
 9. Математика
 10. Астрономия
 11. Физика
 12. Химия
 13. Биология
 14. География
 15. Баштапкы аскердик даярдык
 16. Дене тарбия
 17. Информатика
 18. Орус (кыргыз) адабияты
 19. Адистикке киришүү
 20. Адеп
 21. Кыргыз тили жана адабияты
 22. Орус тили
 23. Кыргызстан тарыхы
 24. Манас таануу
 25. Философия
 26. Экономиканын негиздери
 27. Укуктун негиздери
 28. Экологиянын негиздери
 29. Кыргызстандын географиясы
 30. Компьютердик графика
 31. Маалымат коопсуздугу
 32. Компьютердик архитектура
 33. Маалымат технологиясынын негиздери
 34. Компьютердик тармак, интернет жана мультимедиялык технологиялар
 35. Операциондук система жана чөйрө
 36. Визуалдык программалоонун негиздери
 37. Заманбап тилде программалоо жана алгоритмдөөнүн   негиздери
 38. Маалыматташтыруунун техникалык каражаттары
 39. Web технологиясы
 40. Перифериялык жабдыктарды конфигурациялоо жана орнотуу.
 41. Микропроцессордук система.
 42. VBА программалоо тили
 43. Компьютердик тармактарды жана комплекстерди оңдоо жана техникалык  тейлөө
 44. Прикладдык программанын пакети.
 45. Ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык  статистика
 46. Маалыматтар базасы
 47. Программалоонун технологиясы
 48. Электротехниканын негиздери
 49. Жашоо ишмердүүлүгүнүн коопсуздугу

 

 1. ОГПИнин «Информатика жана математика » кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамынын контингенти боюнча

маалымат

(2018-2019- окуу жылы)

 

Аты-жөнү

 

 

 

Туулган   жылы,

айы,

күнү

 

Ээлеген кызматы

илимий наамы

илимий даражасы

Магистр-да окуган  жери,

жылы, бүтүргөн жылы

Эмгек  стажы

Качан кайсы ЖОЖду бүтүргөн

Диплом-догу кесиби,  сериясы

ОМСтин

Жашаган жери

 

Уюлдук телефону

жалпы

ОГПИ

1.

Сооронбаева Нургул Акылбековна

08.10.1970

Каф.баш.

окутуучу

 

 

Магистр

2015

Арабаев а. КМУ

26

16

ОГПИ

1992-ж

Физика, информ.

ТВ-I №142487

АN2015882 №10810197000490

Ош. Исанова к. 37-6

4-80-14

 

0777002142

2.

Минбаева

Аймончок

29.03.1955

Окутуучу

 

«Эл агартуунун мыктысы»

 

 

40

14

КЖПИ

1979-ж

 

Матем, физика

Г-I№301282

А1059501№12903191055290

Ош шаары Айтиева

 

 

0555 849396

3.

 

Мамарасулова Айнагүл Сулаймановна

04.02.1961

Окутуучу

«Эл агартуунун мыктысы

 

 

32

15

КЖПИ

1984-ж

Математика, физика КВ № 207582

АN 3129505

№10402196100322

Г.Ош ул Петрова 35-7

0553072609

0777434871

4.

Абдыразакова Назира Кылычбековна

25.11.1977

Окутуучу

 

 

 

14

11

ОшМУ 1998-ж

Математика ГВ№101198

А2547058.

12511197600326

Ош шаары Петрова35-25

 

 

0777325976

5.

Жусупбек кызы Жыргал

31.08.1978

Окуутучу

 

 

 

Магистр

2016 Ош МУ

19

12

Ош МУ 1999-ж

Информатика

Математика №17162

АN2793496

№12511197600326

Жапалак. Алиева-64.

6-91- 62

 

 

6-91- 62

0777 391577

6.

Надырбекова Гүлайым Райымжановна

05.01.1981

Окутуучу

 

 

 

16

16

ОшМУ

2003-ж

Математика

информатика№ЕВ64203

АN3235712 №10501198100641

Петрова д.45-33

0559108992

7.

Калыева

Нургул Рахматиллаевна

05.02.1981

Окутуучу

 

 

Магистр

2016  ОшМУ

8

8

Ош КӨУ

2005-ж

Информатика

СД№050131221

АN1211968 №105021981000

Исанова47, 7

0770812727

8.

Жумашева

Лариса Жунусалиевна

17.12.1981

Окутуучу

Колл. инспектору

 

 

Магистр

2016 ОшМУ

15

15

ОшТУ

2004-ж

Информатика№МВ 01880

 

АN1450548№11712198100408

Озгур айылы    Конур-Жаз-48

 

 

0773 254532

9.

Аркалыкова Эркингул

Маматкадыровна

26.05.1986

Окутуучу

 

 

Магистр

2016 ОшМУ

10

9

ОШТУ

2008-ж

Колдонмо математика

ж.а информатика

А2547706

№12605198600801

Ош ш. Салиева

26-42

 

0779753702

10

Пазылова Зарина

Бакытбековна

07.08.1983

Окутуучу

 

 

 

8

7

Ош МУ 2005-ж

Математика жана информатика  мугалими CD050101412

АN2083915

№10708198300099

Кара-Суу р.,  Каарман а.

0772723631

11

Бөрүбаева Кыззирек Иматалиевна

06.02.1988

Окутуучу

 

 

Магистр2016 Ош ТУ

8

6

ОшКӨУ

2010-ж

Математика №CD100317464

AN1057651

Ош А.Шакиров 32-4

 

0773486186

12

Малабеков Мелис Абдисаламович

21.12.1987.

Окутуучу

 

 

Магистр 2016 Математика ОшМУ

7

5

ОГПИ 2011-ж

Математика

AN0091192

 

Ош обл. Карасуу  р-ну Баш-Булак айылы

0778494687

13

Турсунбекова Бактыгуль Кошалиевна

02.12.1988

Окутуучу

 

 

 

5

3

ОГПИ 2011-ж

Информатика №CD110244515

AN4517225

Ош шаары Петрова 2,42

0770389638

14

Зулпукаров Жакшылык

Алибаевич

09.04.1966

Окутуучу

доцент

Ф-матем.илим.канд.

 

24

 

Ж.Баласагын а.КНУ, 1994

Математика

AN3254088

Ош шаары Исанов 93,59

0773204815

15

Сариева Арзыкан Акматовна

25.03.1983

лаборант

 

 

Магистр2015 КГУСТА

13

 

Арабаев а. КМПУ, 2006

Информатика

AN1819142

Ош шаары

Салиева 44

0770600720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Билимин өркүндөтүү максатында кафедранын окутуучулары төмөндөгүдөй курстарга, семинарларга катышып, сертификаттарга ээ болушу:

 

 

Окутуучунун ФАА

Ээлеген кызматы

убактысы

Квал. жогор. түрү

тема

Эмгек сыйым саат м-н

Квал жог. орду

Тастыктоочу докум. (сертиф. Күбөлүктүн номери)

Жусупбек кызы Жыргал

Магистр окутуучу

14.05.18

26.05.18

Кесп. чеб.жог.курс

Инфор. прог.

72 саат

 

Сертификат №1680

Жумашева

Лариса Жунусалиевна

Магистр окутуучу

14.05.18

26.05.18

Кесп. чеб.жог.курс

Инфор. прог.

72 саат

 

Сертификат №1680

 

Аткарган окутуучу

Квалификацияларды жогорулатуу

Өтүлөн жери

Аткарылды

1.     

Миңбаева

Аймончок

"Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери"

GIZ

01.02.2017-ж

Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери

Коомдук технологиялар борбору

05.06.2017-ж

«Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования»

Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО)

16.03.2018

«Балдарды шыктандырууга үйрөнөбүз»

Aha.kg

07.06. 2018

Окуу процессинде тестирлөөнү колдонуунун теориясы жана усулу

ЦОТ

12.10.2018

Өзүн-өзү бааалоону уюштуруу жана өздүк отчетту даярдоо

Эл баасы көз карандысыз агенттиги

11-12.01.2018

2.     

 

 

 

Мамарасулова Айнагүл Сулаймановна

«Башталгыч мектеп үчүн  билим берүүнүн стандарттары»

ОГПИ

14.01.2017

"Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери"

GIZ

01.02.2017-ж

Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери

Коомдук технологиялар борбору

05.06.2017-ж

«Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования»

Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО)

16.03.2018

«Балдарды шыктандырууга үйрөнөбүз»

Aha.kg

07.06. 2018

Окуу процессинде тестирлөөнү колдонуунун теориясы жана усулу

ЦОТ

12.10.2018

Өзүн-өзү бааалоону уюштуруу жана өздүк отчетту даярдоо

Эл баасы көз карандысыз агенттиги

11-12.01.2018

3.     

Сооронбаева Нургул Акылбековна

ЖОЖдо өзүн өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо.

Ednet агенствосу

17.11.2016

«Башталгыч мектеп үчүн  билим берүүнүн стандарттары»

ОГПИ

14.01.2017

"Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери"

GIZ

01.02.2017-ж

Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери

Коомдук технологиялар борбору

05.06.2017

«Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования»

Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО)

11.01.2018

«Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования»

Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО)

16.03.2018

Окуу процессинде тестирлөөнү колдонуунун теориясы жана усулу

ЦОТ

12.10.2018

Өзүн-өзү бааалоону уюштуруу жана өздүк отчетту даярдоо

Эл баасы көз карандысыз агенттиги

11-12.01.2018

4.     

Абдыразакова Назира Кылычбековна

«Башталгыч мектеп үчүн  билим берүүнүн стандарттары»

ОГПИ

14.01.2017

"Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери"

GIZ

01.02.2017-ж

Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери

Коомдук технологиялар борбору

05.06.2017

«Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования»

Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО)

11.01.2018

Окуу процессинде тестирлөөнү колдонуунун теориясы жана усулу

ЦОТ

12.10.2018

Өзүн-өзү бааалоону уюштуруу жана өздүк отчетту даярдоо

Эл баасы көз карандысыз агенттиги

11-12.01.2018

5.     

Надырбекова Гүлайым Райымжановна

«Башталгыч мектеп үчүн  билим берүүнүн стандарттары»

ОГПИ

14.01.2017

"Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери"

GIZ

01.02.2017-ж

Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери

Коомдук технологиялар борбору

05.06.2017

«Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования»

Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО)

11.01.2018

Окуу процессинде тестирлөөнү колдонуунун теориясы жана усулу

ЦОТ

12.10.2018

Өзүн-өзү бааалоону уюштуруу жана өздүк отчетту даярдоо

Эл баасы көз карандысыз агенттиги

11-12.01.2018

6.     

Малабеков Мелис Абдисаламович

«Башталгыч мектеп үчүн  билим берүүнүн стандарттары»

ОГПИ

14.01.2017

"Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери"

GIZ

01.02.2017-ж

Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери

Коомдук технологиялар борбору

05.06.2017

«Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования»

Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО)

11.01.2018

Өзүн-өзү бааалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо

«Эл баасы» аккредитациялоо агенттиги

11-12.01.2019

7.     

Жумашева Лариса Жунусалиевна

"Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери"

GIZ

01.02.2017-ж

«Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования»

Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО)

11.01.2018

«Балдарды шыктандырууга үйрөнөбүз»

Aha.kg

07.06. 2018

Окуу процессинде тестирлөөнү колдонуунун теориясы жана усулу

ЦОТ

12.10.2018

Өзүн-өзү бааалоону уюштуруу жана өздүк отчетту даярдоо

Эл баасы көз карандысыз агенттиги

11-12.01.2018

8.     

Калыева Нургул Рахматиллаевна

«Башталгыч мектеп үчүн  билим берүүнүн стандарттары»

ОГПИ

14.01.2017

"Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери"

GIZ

01.02.2017-ж

Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери

Коомдук технологиялар борбору

05.06.2017

«Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования»

Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО)

11.01.2018

«Балдарды шыктандырууга үйрөнөбүз»

Aha.kg

07.06. 2018

Окуу процессинде тестирлөөнү колдонуунун теориясы жана усулу

ЦОТ

12.10.2018

Өзүн-өзү бааалоону уюштуруу жана өздүк отчетту даярдоо

Эл баасы көз карандысыз агенттиги

11-12.01.2018

9.     

Орозбаева Айнура Абдазовна

«Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования»

Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО)

11.01.2018

10.          

Пазылова Зарина

Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери

Коомдук технологиялар борбору

18.11.2017-ж

«Балдарды шыктандырууга үйрөнөбүз»

Aha.kg

07.06. 2018

Өзүн-өзү бааалоону уюштуруу жана өздүк отчетту даярдоо

Эл баасы көз карандысыз агенттиги

11-12.01.2018

11.          

Аркалыкова Эркингул Маматкадыровна

 

"Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери"

GIZ

01.02.2017-ж

Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери

Коомдук технологиялар борбору

18.11.2017-ж

 

«Балдарды шыктандырууга үйрөнөбүз»

Aha.kg

07.06. 2018

Өзүн-өзү бааалоону уюштуруу жана өздүк отчетту даярдоо

Эл баасы көз карандысыз агенттиги

11-12.01.2018

12.          

Жусупбек кызы Жыргал

"Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери"

GIZ

01.02.2017-ж

Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери

Коомдук технологиялар борбору

05.06.2017

«Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования»

Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО)

16.03.2018

Өзүн-өзү бааалоону уюштуруу жана өздүк отчетту даярдоо

Эл баасы көз карандысыз агенттиги

11-12.01.2018

13.          

Бөрүбаева Кыззирек Иматалиевна

"Кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо тутумдары жана механизмдери"

GIZ

01.02.2017-ж

Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери

Коомдук технологиялар борбору

05.06.2017

«Балдарды шыктандырууга үйрөнөбүз»

Aha.kg

07.06. 2018

14.          

 

Өзүн-өзү бааалоону уюштуруу жана өздүк отчетту даярдоо

Эл баасы көз карандысыз агенттиги

11-12.01.2018

15.          

Турсунбекова Бактыгуль Кошалиевна

«Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования»

Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО)

16.03.2018

«Балдарды шыктандырууга үйрөнөбүз»

Aha.kg

07.06. 2018

Окуу процессинде тестирлөөнү колдонуунун теориясы жана усулу

ЦОТ

12.10.2018

Өзүн-өзү бааалоону уюштуруу жана өздүк отчетту даярдоо

Эл баасы көз карандысыз агенттиги

11-12.01.2018

 

 

 

 

 

 1. Жарык көргөн усулдук иштер:

 

Ф.А.А.

Аты

Жылы

1

Мамарасулова Айнагүл Сулаймановна

Математиканын башталгыч курсунун негиздери (I бөлүк)

Педагогика факультетинин жана педагогикалык коллеждин студенттерине усулдук колдонмо

2018

1-2-класс Тесттик тапшырмалар

2018

2.

Надырбекова Гүлайым Райымжановна

Студент – практиканттын күндөлүгү

050709 «Башталгыч класстарды окутуу»- адистиги боюнча билим алып жаткан студенттер үчүн окуу-усулдук колдонмо

2017

3.

Аркалыкова Эркингул  Маматкадыровна

Математиканын башталгыч курсунун негиздери (I бөлүк)

Педагогика факультетинин жана педагогикалык коллеждин студенттерине усулдук колдонмо

2018

1-2-класс Тесттик тапшырмалар

2018

 

 

 1. 1 Практиканын аталыштары:

230108 Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча)

- Компьютердик практика;

- Окуу практика;

- Өндүрүштүк;

- Мамлекеттик практика.

 

   

 

 

 

 

 

 

                

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОшМПУнун дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош облусу, Ош шаары

Исанова к. 73

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: oshmpu@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro