Ош мамлекеттик педагогикалык университети
» » » Студенттик кадрлар бөлүмү
12 декабрь 2012
24 776

Студенттик кадрлар бөлүмү

Студенттик кадрлар бөлүмү

 • чикурскакабылалынган,ортожанажогоркуокуужайларды  бүтүрүпдиплом  менентапшырганстуденттердиндокументтеринкабылалуу.
 • Колледж бөлүмүнүн,  ошондой эле факультеттердин  күндүзгү жанасырттанокуубөлүмдөрүнүн студенттерининкурстан-курскакөчкөн, студенттердинкатарынанчыгарылганбуйругунчыгаруу. (Декандардынбилдирүүсүнүнжанапроректордунбуйрутмасыныннегизинде)
 • Колледждинжанафакультеттердин күндүзгү окуубөлүмүндөбюжджеттикнегизде окуп, стипендиягажеткенстуденттерине стипендия бөлүштүрүлгөнбуйруктарынчыгаруу. Кышкыжанажайкысессияларынакарапжылынаэкижолу. (Декандардынбилдирүүсүнүнжанапроректордунбуйрутмасыныннегизинде)
 • Колледж бөлүмүнүн,  ошондой эле факультеттердин  күндүзгү жанасырттанокуубөлүмдөрүнүн студенттеринбирадистиктенэкинчибирадистикке, окутуунунбир  түрүнөнэкинчибир  түрүнө, академиялыкөргүүгө, бирокуужайданэкинчибирокуужайгакоторулуубоюнчабуйруктарынчыгаруу.                                 (Студенттинжекеарызы, декандардынмакулдугу, проректордунбуйрутмасыныннегизинде.)
 • Колледж бөлүмүнүн,  ошондой эле факультеттердин  күндүзгү жанасырттанокуубөлүмдөрүнүн студенттеринпрактикагачыгаруубуйруктары.                        (Кафедра  башчыларынынбилдирүүлөрү,  практика жетекчисинин, ОМДнынбашчысынынмакулдуктары,  проректордунбуйрутмасыныннегизинде.)
 • Студенттиккадрларбөлүмүнөнчыкканбуйруктунбирденнускасытиешелүү  факультеттерге,  ОМ департаментинежанабухгалтериягатаркатылат. Практикагачыгуубуйруктары практика жетекчисине,   атыжөнүн өзгөртүү, диплом алуу   же зачеттуккитепчеалуубуйруктарыболсоатайынбөлүмгө да бирденнускасыберилет.       
 • ОГПИнин  күндүзгү окуубөлүмүндөокуган   ар  бируулбалагаокуугакиргендиги  же курстан-курскакөчкөндүгү  жөнүндөгү буйруктуннегизиндерайондукаскердикбөлүктөргөФОРМА №26 үлгүсүндөгү маалымкатжанатизмеберилет.
 • ОГПИгетапшырып,  шаардынайланасындажашаган  же катталган (жашыжеткен) уулбалдардышаардыкаскердикбөлүмгөкаттооготургузуу.
 • ОГПИни  бүткөн же башка  окуужайгакоторулган  ар бир  студенткекарызыжоктугунтастыктоочукыдырмабаракчасынберүү,  о.э. кыдырмабаракчанытолтурупкелгенденкийиндокументтеринкайтарыпберүү.
 • Студенттинкабылалынган  ар бирдокументине, чыкканбуйруктарынажоопкерболуу.
 • ОГПИни  бүтүргөн,   же башка  окуужайгакоторулган  ар бирстуденттиндокументтеринархивкеөткөрүпберүү, студенттердинкатарынанчыгарылганстуденттердиндокументтеринбиржылданкийинархивкеөткөрүү.
 • Окуужылындаэкижолустуденттердинкыймылынтактоо  жүргүзүлөт. (Сентябрданянваргачейинбиринчиси, февралданмайгачейинэкинчиси
 •  Студенттиккадрларбөлүмүнөнчыкканбуйруктунбирденнускасытиешелүү  факультеттерге,  ОМ департаментинежанабухгалтериягатаркатылат.  Практикагачыгуубуйруктары  практика жетекчисине,   атыжөнүн өзгөртүү, диплом алуу   же зачеттуккитепчеалуубуйруктарыболсоатайынбөлүмгө да бирденнускасыберилет.       
 • ОГПИнин  күндүзгү  окуубөлүмүндөокуган   ар  бируулбалагаокуугакиргендиги  же курстан-курскакөчкөндүгү  жөнүндөгү буйруктуннегизиндерайондукаскердикбөлүктөргөФОРМА №26 үлгүсүндөгү маалымкатжанатизмеберилет.
 • ОГПИгетапшырып,  шаардынайланасындажашаган  же  катталган (жашыжеткен)  уулбалдардышаардыкаскердикбөлүмгөкаттооготургузуу.
 • ОГПИни  бүткөн  же башка  окуужайгакоторулган  ар  бир  студенткекарызыжоктугунтастыктоочукыдырмабаракчасынберүү,  о.э. кыдырмабаракчанытолтурупкелгенденкийиндокументтеринкайтарыпберүү.
 • Студенттинкабылалынган  ар  бирдокументине,  чыкканбуйруктарынажоопкерболуу.
 • ОГПИни  бүтүргөн,   же  башка  окуужайгакоторулган  ар  бирстуденттиндокументтеринархивкеөткөрүпберүү, студенттердинкатарынанчыгарылганстуденттердиндокументтеринбиржылданкийинархивкеөткөрүү.
 • Окуужылындаэкижолустуденттердинкыймылынтактоо  жүргүзүлөт. (Сентябрданянваргачейинбиринчиси, февралданмайгачейинэкинчиси
шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

Мурунку 1 2 3 Кийинки
ОшМПУнун дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош облусу, Ош шаары

Исанова к. 73

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: oshmpu@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro