Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин официалдуу сайты
» Окуу жайдын ченемдик документтери
21 ноябрь 2022
1 364

Окуу жайдын ченемдик документтери

Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин негизги нормативдик документтери:

 

Окуу жайдын УСТАВЫ: ustav-2022.pdf [763,92 Kb] (cкачиваний: 116)  

Окуу жайдын миссиясы: missiya-2017.pdf [41,29 Kb] (cкачиваний: 217)  

Күбөлүк: kuboluk-zhany2.pdf [422,86 Kb] (cкачиваний: 29)  

Окуу жайдын структурасы: struktura-osh-mpu.pdf [467,16 Kb] (cкачиваний: 17)  

Лицензиялар: licenziya-2022.pdf [138,02 Kb] (cкачиваний: 65)  

Аккредитациядан өткөн бакалавр программаларынын сертификаттары: bakalavr-sertifikat.pdf [1,26 Mb] (cкачиваний: 23)  

Окуу жайдын стратегиялык планы: okuu-zhaydyn-strategiyalyk-plany.pdf [626,07 Kb] (cкачиваний: 117)  

Окумуштуулар кеңеши жөнүндөгү жобо: ok-zhobo-pdf.pdf [201,21 Kb] (cкачиваний: 92)  

Окуу жүктөмдөрү жана аларды пландоо жөнүндөгү жобо: okuu-zhuktom-norma.pdf [627,51 Kb] (cкачиваний: 2) (Эскиси: okuu-plandary-zhana-alardy-plandoo.pdf [386,4 Kb] (cкачиваний: 13) )

Билимди баалоо системасынын жобосу: bilimdi-baaloo-sistemasynyn-zhobosu.pdf [298,24 Kb] (cкачиваний: 94)  

Мамлекеттик сынактардын жобосу: mamlekettik-synaktardyn-zhobosu.pdf [339,07 Kb] (cкачиваний: 18)  

Магистратуранын жобосу: magistraturanyn-zhobosu.pdf [652,28 Kb] (cкачиваний: 101)  

Магистратуранын лицензиясы: licenziya-magistratura.pdf [175,15 Kb] (cкачиваний: 54)   

Магистратуранын стратегиялык иш планы: strategiyalyk-ish-plan-magistratura.pdf [219,18 Kb] (cкачиваний: 114)  

Магистрдик диссертация жазуунун жобосу: magistrdik-dissertaciya-oshmpu.pdf [620,63 Kb] (cкачиваний: 35)  

Магистратурадагы практиканын жобосу: magistraturadagy-praktikanyn-zhobosu-2.pdf [208,79 Kb] (cкачиваний: 18)  

Магистратурадагы окуу процессин окутуунун кредиттик технологияларынын жобосу:magistraturadagy-okuu-processin-okutuunun-kredittik-tehnologiyalarynyn-zhobosu.pdf [535,66 Kb] (cкачиваний: 66)  

Антиплагиаттан өткөрүүнүн жобосу:antiplagiat-zhobo.pdf [131,26 Kb] (cкачиваний: 12)  

Баалоо каражаттары фонду боюнча жобо: baaloo-karazhattary-fondu-boyuncha-zhobo.pdf [338,3 Kb] (cкачиваний: 56)  

Которуу, тикелөө, окуудан чыгаруу жобосу:kotoruu-okuudan-chygaruu.pdf [486,92 Kb] (cкачиваний: 2) (Эскиси: kotoruu-tikel-okdan-chygaruu-zhobosu.pdf [465,32 Kb] (cкачиваний: 24) )

Академиялык чынчылдык жобосу: akademiyalyk-chynchyldyk-zhobosu.pdf [212,77 Kb] (cкачиваний: 15)  

Кредиттик окутуунун жобосу: ects-zhobo.pdf [655,66 Kb] (cкачиваний: 3)   (Эскиси:zhobo-kredit-okuu-ogpi.pdf [379,28 Kb] (cкачиваний: 54)

Ишеним кутучасынын жобосу: ishenim-kutuchasynyn-isht-tartibi.pdf [148,89 Kb] (cкачиваний: 17)  

Жумушка кабыл алуунун жобосу: zhumushka-kabyl-aluu-zhnnd-zhobo.pdf [612,39 Kb] (cкачиваний: 16)  

Жумушка кабыл алүдагы сыноо мөнөтү боюнча жобо: zhumushka-kabyl-aluudagy-synoo-mnt-zhnndg-zhobo.pdf [143,29 Kb] (cкачиваний: 23)  

Мугалимдердин билимин өркүндөтүү боюнча ЖОБО: mugalimderdin-bilimin-rkndt-boyuncha-zhobo.pdf [758,58 Kb] (cкачиваний: 24)  

Окуугагы жана эмгектеги ийгиликтери үчүн сыйлыкка көрсөтүү жөнүндөгү ЖОБО: okuugagy-zhana-emgektegi-iygilikteri-chn-syylykka-krst-zhnndg-zhobo.pdf [118,17 Kb] (cкачиваний: 5)  

2021-2026-жылдарды персоналдарды өнүктүрүү программасы: 2021-2026-zhyldardy-personaldardy-nktr-programmasy.pdf [352,76 Kb] (cкачиваний: 42)  

Окуу жайдын кадр саясаты жөнүндөгү ЖОБО: okuu-zhaydyn-kadr-sayasaty-zhnndg-zhobo.pdf [468,12 Kb] (cкачиваний: 28)  

Ички эмгек тартибинин эрежелери: ichki-emgek-tartibinin-erezheleri.pdf [581,78 Kb] (cкачиваний: 30)  

Эмгек акыга кошумча акы белгилөө үчүн кызматкерлерди аттестациялоо жөнүндө жобо: emgek-akyga-koshumcha-aky-belgil.pdf [948,84 Kb] (cкачиваний: 14)  

Конкурстук шайлоолор жөнүндө жобо: konkurstuk-shayloolor-zhonundo-zhobosu.pdf [871,58 Kb] (cкачиваний: 56)  

Окуу жайдын мугалимдерине жана кызматкерлерине социалдык жардам корсотуу боюнча жобо: okuu-zhaydyn-mugalimderine-zhana-kyzmatkerlerine-socialdyk-zhardam-korsotuu-boyuncha-zhobo.pdf [133,36 Kb] (cкачиваний: 33)  

Мыкты окутуучу, куратор, лектор, ОМК, усулчу жөнүндөгү жобо: mykty-okutuuchu-kurator-lektor-omk-usulchu-zhoboloru.pdf [607,52 Kb] (cкачиваний: 26)  

Мыкты окутуучу, мыкты улук окутуучу: mykty-okutuuchu-mykty-uluk-okutuuchu.pdf [353,82 Kb] (cкачиваний: 34)  

Мыкты лектор сынагынын жобосу: mykty-lektor-zhobosu.pdf [142,38 Kb] (cкачиваний: 21)  

AVN маалыматтар системасын иштетүү жөнүндөгү жобо: avn-mstyn-mumkunchuluktoru.pdf [139,09 Kb] (cкачиваний: 126)  

Аккредитация жана билим берүүнүн сапаты белумунун 2022-2023-окуу жылы үчүн түзгөн иш планы: akkreditaciya-zhana-bilim-bernn-sapaty-belumunun-2022-2023-okuu-zhyly-chn-tzgn-ish-plany.pdf [122,25 Kb] (cкачиваний: 88)  

Аккредитация жана билим берүүнүн сапаты бөлүмүнүн ЖОБОСУ: bilim-bernn-sapaty-blmnn-zhobosu.pdf [715,15 Kb] (cкачиваний: 55) )

Электрондук модул алуу жобосунун жаңы редакциясы: elektronduk-modul-aluu-zhobosunun-zhay-redakciyasy.pdf [207,37 Kb] (cкачиваний: 46)  

Апелляция боюнча жобо:apellyaciya-boyuncha-zhobo.pdf [110,71 Kb] (cкачиваний: 7)  

Cиллабус, ОУК, жумушчу программа боюнча жобо: sillabuszhumushchu-prog-zhana-okuu-usulduk-zhnnd-zhobo.pdf [628,21 Kb] (cкачиваний: 6) (Эскиси: sillabus-ouk-zhumushchu-programma-boyuncha-zhobo.pdf [1,06 Mb] (cкачиваний: 76) )

Сыйлыкка көрсөтүү боюнча жобо: syylya-krst-zhobosu.pdf [95,46 Kb] (cкачиваний: 24)  

Практиканын жобосу: praktika-zhobo-2018.pdf [393,58 Kb] (cкачиваний: 30)  

Окуу бөлүмүнүн жобосу:  okuu-blmnn-zhobosu.pdf [165,66 Kb] (cкачиваний: 11)  

Мобилдүүлүк жөнүндө жобо: mobildlk-plan-zhn-zhobo-1-min.pdf [331,72 Kb] (cкачиваний: 46)  

Жаштар комитетинин жобосу: zhashtar-komitetinin-zhobosu.pdf [1013,61 Kb] (cкачиваний: 11)  

Камкорчулар кеңеши: kamkorchular-keneshi.pdf [612,47 Kb] (cкачиваний: 75)  

Жамааттык келишим: zhamaattyk-kelishim.pdf [400,5 Kb] (cкачиваний: 15)  

Интернетти иштетүү жана IP даректор боюнча келишимдер: file0005.pdf [617,88 Kb] (cкачиваний: 17) file0006.pdf [620,82 Kb] (cкачиваний: 9) file0004.pdf [623,05 Kb] (cкачиваний: 9)  

Окуу жайдын сайтына маалыматтарды киргизүү жана жаңылоо: saytty-zhanyloo.pdf [211,88 Kb] (cкачиваний: 1)  

Мектеп мугалимдеринин квалификациясын жөгөрулатуу бөлүмүнүн ЖОБОСУ: mektep-mugalimderinin-kvalifikaciyasyn-zhgrulatuu-blmnn-zhobosu.pdf [530,28 Kb] (cкачиваний: 4)  

Маалымат технологиясы, китепкана жана электрондук башкаруу бөлүмүнүн 2020-2021-окуу жылында аткарган иштери жана алдыдагы милдеттери боюнча МААЛЫМАТЫ: maalymat-tehnologiyasy-kitepkana-zhana-elektronduk-bashkaruu-blmnn-2020-2021-okuu-zhylynda-atkargan-ishteri-zhana-aldydagy-mildetteri-boyuncha.pdf [769,48 Kb] (cкачиваний: 63)  

Китепкананын ЖОБОСУ: kitepkananyn-zhobosu.pdf [435 Kb] (cкачиваний: 16)  

 

 

Магистратура багыттарынын окуу пландары

 

550100-Табигый илимий билим берүү: 550100-tabigyy-ilimiy-bilim-ber.pdf [122,02 Kb] (cкачиваний: 14)  

550200-Физика-математикалык билим берүү (математика): 550200-fizika-matematikalyk-b.bmatematika.pdf [152,87 Kb] (cкачиваний: 10)  

550200-Физика-математикалык билим берүү (информатика): 550200-fizika-matematikalyk-b.b-informatika.pdf [124,27 Kb] (cкачиваний: 9)  

550300-Филологическое образование (русский язык и литература):550300-filologicheskoe-obrazovanie-russkiy-yazyk-i-literatura.pdf [122,54 Kb] (cкачиваний: 9)   

550300-Филологиялык билим берүү (англис тили):550300-filologiyalyk-b.b.-anglis-tili.pdf [691,3 Kb] (cкачиваний: 5)      

550300-Филологиялык билим берүү(кыргыз тили жана адабияты):550300-filologiya-kyrgyz-tili-zhana-adabiyaty.pdf [105,69 Kb] (cкачиваний: 8)     

550400-Социалдык-экономикалык билим берүү (тарых): 550400-socialdyk-ekonomikalyk-b.btaryh.pdf [118,74 Kb] (cкачиваний: 5)    

550700-Педагогика (педагогика жана башталгыч билим берүү):550700-pedagogika-pedagogika-zhana-bashtalgych-b.b.pdf [122,31 Kb] (cкачиваний: 24)    

550700-Педагогика(педагогика жана мектепке чейинки билим берүү): 550700-pedagogika-mektepke-cheyinki-bilim-ber.pdf [118,31 Kb] (cкачиваний: 26)  

 

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОшМПУнун дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: edu@oshmpu.kg, osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro