Окутуучулардын РЕЗЮМЕЛЕРИ » Ош мамлекеттик педагогикалык университет
Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин официалдуу сайты
5 апрель 2023
195

Окутуучулардын РЕЗЮМЕЛЕРИ

                                 

 

  

 

Осмонова Махабат Азимбаевна

 

  Факультеттер аралык англис тили кафедрасынын башчысы 

Туулган жылы: 02.12.1978

E-mail: osmonova_maxabat@gmail.com

Билими:

  • 1996-2001-ж.ж. Дүйнөлүк тилдер факультети, Ош мамлекеттик университети,
  • 2014-2016-ж.ж. Магистратура, багыты: «Филологиялык билим берүү» Ош мамилекеттик университети.

Окуткан дисциплиналары:

  • чет тили;
  • англис тили;

Кесиптик жетишкендиктери:

2006-ж. Студенттерге  билим  жана  тарбия берүүдө  зор  салым кошкондугу үчүн  акчалай сыйлык

2019-ж.Окуу, тарбия иштеринде талыкпаган үзүрлүү  чыгармачыл  эмгектери үчүн ОГПИнин “Ардак грамотасы”;

2020-ж. ОГПИ обл.проф союз «Ардак грамота»

2022-ж. “Бактынур продюсердик борбору” коомдук фондунун “Асылзат” төш белгиси

2022-ж. Ош шаардык кеңешинин Ардак грамотасы.

Квалификациясын жогорулатуу:

 2006-ж. «Методикага киришүү» Лингва мектеби,

 2007-ж. Компьютердик сабаттуулукту жоюу» ОГПИ,  

 2010-ж. “CICA’s intensive ELTC for educators with an emphasis in western  methodology and

                         creative  teaching techniques”, Cornerstone Institute of  CICA,ОГПИ

 2012-ж. “Interactive methods of teaching English as a foreign language”, CICA,ОГПИ

 2013-ж. Болондук билим берүү системасы жана кредиттик технология», ОГПИ

 2017-ж. «Мугалимдер мугалимдерге жардам берет», Япония  университетинин

                          профессорлору тарабынан уюштурулган семинар, ОГПИ,

 2017-ж. Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери”, ОГПИ,

 2017-ж. Intensive language teacher training"  Osh Forum ELTA

                        (чет тилчи мугалимдердин бирикмеси), ОГПИ

 2018-ж. Кыргызстандагы чет тили мугалимдеринин бирикмесинин Актив-Илим борбору», ОГПИ,

 2018-ж. «Интерактивные методы обучения и работа с аудиторией», OO "Youth of Osh"

 2018-ж. aha.kg. «балдарды шыктандырууга үйрөнөбүз», ОГПИ

 2018-ж. Общесттвенный фонд Семья- каждому ребенкому « баланы калыптануусундагы 

                          жагымсыз факторлор жана анын алдын алуу жолдору», ОГПИ

 2018-ж. «Окуу процессинде тестирлөөнү колдонуунун теориясы жана усулу», ОГПИ

 2018-ж. «Teachers helping teachers Seminar Engaged and learning- Theory to practice»,  ОГПИ

 2019-ж.  « Проектирование и управление проектом», Youth of Osh, ОГПИ 

 2019-ж. Өзүн өзү баалоону уюштуруу отчету даярдоо », Эл баасы,ОГПИ

 2020-ж. «Өзүн өзү баалоону уюштуруу отчету даярдоо », ОГПИ, Окуу бөлүмү

 2020-ж. «Зимняя школа. Русский язык как иностранный: образавательные практики»

 2020-ж. “Медиа жана маалыматтык сабаттуулук” программасы”, ОГПИ

 2021-ж. “ Best practice for teaching English through collaboration and compassion training”, ОшТУ

            2021-ж. “Teaching English with video”, “Emotional intelligence and positive group dynamics” ОшМУ

 2022-ж. “Planning and management”, Ош МПУ

 2022-ж «Continuing professional development intensive sessions” ,KG TESOL ELTA Ош МПУ

           2022-ж. “ Преподаватели как проводники идей Концепции развития гражданской идентичности

                          Кыргыз жараны” , Ош МУ  

 Жарык көргөн илимий эмгектери:

 2012-ж. ОГПИ жарчысы, «Некоторые приемы работы с картинками на уроках английского      

                языка»,

 2013-ж. ОГПИ жарчысы «Teaching productive skills-speaking and writing»,

 2013-ж. Кыргыз билим берүү академиясынын   Кабарлары «Учебное кино уроках   

               английского языка »,

 2016-ж. ОшМУнун жарчысы, «Деловая игра как эффективной метод обучения»,

 2018-ж. ОшМУнун жарчысы, «Самостоятельная работа как вид учебной деятельности и  

              способ обеспечения познавательной и творческой активности студентов »,

 2018-ж. ОшМУнун жарчысы, «Effectiveness of using movies in teaching English»,

 2018-ж. КӨУнин жарчысы «The importance of role-play in teaching English»,

 2019-ж. ШМПУ « Самостоятельная работа и творческое  развитие личности»

 2019-ж. ОшКӨУ жарчысы « Forming the lexical skills  in teaching English at the junior stage»

 2021-ж. Humanities Electronic collected materials of {III Junior Researchers’ Conference                 

                Novopolotsk, 17-21.2021

             

 

                   

  

Авазова Гулзада Рахмановна

Факультеттер аралык англис тили кафедрасынын  окутуучусу. магистр

Туулган жылы : 04.06.1982

e-mail: avazovagulzada28@gmail.com

билими:

    1999-2004-ж.ж. Эл аралык мамилелер факультети . Ош Технологиялык Университети

  2014-2016-ж.ж. Магистратура, багыты “Филологиялык билим берүү” Ош мамлекеттик университети

   окуткан дисциплиналары :

  • англис тили
  • чет тили

кесиптик жетишкендиктери:

2007-ж.”За активная работа со студентами ” граммота

2008-ж. Студенттерге билим жана тарбия берүүдо зор салымы үчүн алкыш

2011-ж. Окуу тарбия иштеринде талыкпаган эмгеги үчүн алкыш

2011-ж. English – 1-2- курстун студенттери үчүн окуу усулдук колдонмо

2022-ж. Ош шаардык кеңешинин ардак граммотасы

квалификациясын жогорулатуу:

2003-ж. ” International relations Civic Education project”  Ош ш.

2004-ж. “ How to write essay The corpus of International relations” Бишкек ш.

2007-ж.   “Жаш окутуучулар мектеби” Ош ш. ОГПИ

2008-ж.  “Shaping the way we teach English” Ош ш.

2011- ж.   “Interactive methods of Teaching English as a Foreign Language” Ош ш. ОШМУ

2012- ж.    “Teachers Helping Teachers” Ош ш. ОГПИ

2014- ж.   “The Syllabus Design Workshop” Ош ш. ОШМУ

2015- ж.    “Teachers Helping Teachers” Ош ш. ОГПИ

2016 -ж.   “The social Nature of Language Teaching and Learning” Ош ш. ОГПИ

2017 ж.   “Intensive Language Teacher Training conference” Ош ш. ОшКУУ

2017- ж.  “Professional Language Teacher Training” Ош ш. ОШМУ

2017-ж.   “Teacher helping teachers” Ош ш. ОГПИ

2018-ж.   “Professional Language Teacher Training (practical training )” Ош ш. ОГПИ

2018-ж.   “Основы коммуникативной методики обучения второму языку базовый курс” Ош ш.

2018- ж.   “Теория и методика применения тестирования в учебном процессе ” Ош. ОГПИ

2021-ж.  “Студенттин кредиттик системадагы окуу- таанып билүү ишмердүүлүгүн уюштуруу жолдору” Ош ш. ОшТУ

2021- ж. “Кредиттик системада студенттердин кесиптик калыптанышын көзөмөлдөө методдору” Ош ш. ОшТУ

2022-ж.  “Planning and Management ” Ош ш .ОшМПУ

2022- ж. “KGTESOL  ” Ош ш. ОшМПУ

жарык көргөн илимий иштери:

2012-  ж. Известия Кыргызской Академии Образования 2012 №1 “ Учебное кино на уроках анлийского языка”

2012- ж. ОГПИ жарчысы 2013 №1 “The effectiveness of using gestures at the lesson”

2013- ж.  ОГПИ жарчысы  2013№ 1 “Techniques for teaching for vocabulary”

2015- ж. ОГПИ жарчысы 2015№ 2“Особенности перевода стилистических приемов в английском языке”

2017-ж.  Известия ОшТУ 2017 №3 “Использование аудиовизуальных методов в обучение  стилистических приемов английского языка”

2022 –ж. Ала Тоо Университети “Роль и актуальность интерактивных методов и интернет  технологий в обучении английскоготязыка”

                                    

 

 

 

 Молдоева Ыкывал Ильязовна

 

 Факультеттер аралык англис тили кафедрасынын окутуучусу

             Улук окутуучу

             Туулган жылы:  04. 08. 1987

             E-mail:Moldoeva.ykybal@mail.ru

             Билими:

·                   Ош Технологиялык Университети,  «Лингвист котормочу», адистиги 2005-2010-

жж.жж

            Окуткан дициплиналары:

·                   Чет тили

            Кесиптик жетишкендиктери:

            2011-ж. 30-сентябрь «Билим берүү кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата  

            Акчалай сыйлык;

            2019-ж. 06-март «8-мартаялдардын Эл аралык майрамына» карата Акчалай сыйлык;

            2019-ж. 18-май « ОГПИнин күнүнө карата карата Ардак баракчасы;

           Квалификациясын жогорулатуу:

           11.2011-ж.  «Компьютердик сабаттуулукту жоюу» Сертификат ОшТУ ,

           04.2011-ж. «CICA’s intensive ELTC for educators with an emphasis in western methodology     

           and creative teaching techniques», Сертификат,ОшТУ,

           02. 2012-ж. «Interactive methods of teaching English as a foreign language» CICA,   

           Сертификат,.ОшТУ,

           04. 2013-ж. «Болондук билим берүү системасы жана кредиттик технология», ОГПИ,

           09.2016-ж.  «Мугалимдер мугалимдерге жардам берет»,  Япония университетинин           

           профессорлору тарабынан уюштурулган семинар, Сертификат,ОГПИ

           09.2017-ж. «Мугалимдер мугалимдерге жардам берет»,  Япония университетинин          

           профессорлору тарабынан уюштурулган семинар, Сертификат,ОГПИ

           11.2017-ж. « Билим берүүдѳгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери»,      

           Сертификат,ОГПИ

           12.2017. « Intensive language teacher training»,  Osh Forum ELTA (чет тилчи  мугалимдердин

           бирикмеси), Сертификат. ОГПИ

           04.2018. « Методы преподавания гуманитарных дициплин в вузе», Күбөлүк, Урал   

           Мамилекеттик Педагогикалык Университети,

           04.2018. «Традиции и инновации в педагогическом образовании», Сертификат,Урал  

           Мамилекеттик Педагогикалык Университети,

           06. 18-ж. aha.kg. « Балдарды шыктандырууга  үйрѳнѳбүз»,Сертификат,ОГПИ,

           06.18-ж. Общественный фонд Семья- каждому ребенку. « Баланын калыптануусундагы    

           жагымсыз факторлор жанан анын алдын алуу жолдору».Сертификат. ОГПИ

           09.2019-ж. «Мугалимдер мугалимдерге жардам берет»,  Япония университетинин     

           профессорлору тарабынан уюштурулган семинар, Сертификат,ОГПИ

           Жарык көргөн илимий эмгектери:

           1. 2013-ж. «Games in teaching English» ОГПИ жарчысы,

           2. 2013-ж. «Planning in Foreign language teaching»,ОГПи жарчысы,

           3. 2013-ж. «Teaching productive skills-speaking and writing». ОГПИ жарчысы,

           4. 2017-ж. «Тилди изилдөөдөгү кээ бир көйгөйлүү маселелер » ОшМЮИ жарчысы,

           5.2017-ж. «Жогорку окуу жайлардын студенттерине педагогикалык багыт берүүнүн          

           көйгөйлөрү », ОшМЮИ жарчысы,

           6. 2018-ж. «Ways to Make Class Discussions More Exciting », ОшМУ жарчысы,

           7. «Modal verbs as a means of expressing the necessity in English »,ОшМУ жарчысы,

           8. 2018-ж. «The importance of role-play in teaching English», ОшКОУ жарчысы.

 

                       

  

Абдуллаева Дамира Абдуллаевна

 Факультеттер аралык англис тили кафедрасынын окутуучу,аспирант

Туулган жылы: 03.10.1990

E-mail: damiraabdullaeva@gmail.com

Билими:

  • 2007-2012-ж.ж., Дүйнөлүк тилдер факультети, Кызыл-кыя гуманитардык педагогикалык институту,
  • 2021-ж. Аспирантура, Багыты: «Педагогика», “Болочок мугалимдин чыгармачылык менен өз алдынча өнүгүүгө даярдыгын калыптандыруунун педагогикалык модели”, Ош мамлекеттик педагогикалык университети.

Окуткан дисциплиналары:

  • Чет тили;
  • Англис тили;

Квалификациясын жогорулатуу:

             2012-ж. “Компьютердик курс” Икро & КА окуу борбору

             2013-ж. “Болонский процесс и кредитная технология”, ОГПИ

             2015-ж. “Teachers helping teachers seminar” ОГПИ

             2021-ж. “Окутуучулардын икт-компетенттүүлүгүн өркүндөтүү”, ОшТУ

             2021-ж. “Педагогикалык изилдөөнүн методдору”, ОшТУ

             2022-ж. “Planning and Management” Ош МПУ

             2022-ж. “Илимий-педагогикалык ишмердүүлүктү өркүндөтүү формалары жана

                            методдору”,  ОшТУ

 

                                

 

 

 

 

 

 Култаева Нурай Токтоназаровна

 Факультеттер аралык англис тили кафедрасынын окутуучусу аспирант.

Туулган жылы: 26.11.1989-ж.

E-mail: nuraikultaeva@mail.com

Билими:

         2006-2011-жж. Дүйнөлүк тилдер факультети Ош гуманитардык педагогикалык университети.

         2022-ж. Аспирантура Багыты

Окуткан дициплиналары:

    -чет тили

    -англис тили

Квалификациясын жогорулатүу:

             2013-ж. “Болонский процесс и кредитная технология”, ОГПИ

             2015-ж. “Teachers helping teachers seminar” ОГПИ

             2021-ж. “Окутуучулардын икт-компетенттүүлүгүн өркүндөтүү”, ОшТУ

             2021-ж. “Педагогикалык изилдөөнүн методдору”, ОшТУ

             2022-ж. “Planning and Management” Ош МПУ

             2022-ж. “Илимий-педагогикалык ишмердүүлүктү өркүндөтүү формалары жана

                            методдору”,  ОшТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

  

 

 

 

Адилбекова Айсулу Адилбековна.

Факультеттер аралык англис тили кафедрасынын усулчусу, магистр.

Туулган жылы: 08.07.1996-ж

E-mail:  Adilbekova-1996@mail.ru

Билими: Бакалавр, магистр.

Окуу жай: 2013-2017- Ош Гуманитардык педагогикалык инститиуту.

                    2017-2019- Ош мамлекеттик университети

Адистиги: “Англис-тили” мугалими.

Иш тажрыйбасы: 3-жыл.

Өз билимин өркүндөтүү катары алган сыйлыктары:

2021-ж.  “Сертификат  Oxford  professional development training” ОшМУ,

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОшМПУнун дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: edu@oshmpu.kg, osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro